XTN TECHNICAL & TRADING COMPANY
65 HOANG VAN THU STREET, WARD 7, VUNG TAU CITY
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 182
Khách viếng thăm 94.833
Ngày mở gian hàng 05/08/2010
  THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH KHÁC
KEO LOCTITE CHISEL GASKET PAINT STRIPPER 790 (1.287)
Hãng sản xuất: LOCTITE
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÓC XOAY MANÍ SWIVEL SNAP SHACKLE SS316 (832)
Hãng sản xuất: USA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
QUE HÀN HỢP KIM STELLITE 12 COBALT ALLOY (1.289)
Hãng sản xuất: STELLITE
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
BĂNG DÍNH ỐNG TETRAGLAS WOVEN FIBERGLASS TAPE (708)
Hãng sản xuất: USA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
QUE HÀN ĐỒNG BỌC THUỐC BRASS BRAZING ROD (1.267)
Hãng sản xuất: UNITOR
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
BỘT MÀI GRINDING & LAPPING COMPOUND (1.450)
Hãng sản xuất: SINGAPORE
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
ỐNG THÉP ĐÚC ASTM A106 GR.B (1.675)
Hãng sản xuất: JAPAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
PULY CHUYỂN HƯỚNG JOHN SON SNATCH BLOCK SB4S4 (879)
Hãng sản xuất: JOHN SON
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
QUE HÀN HỢP KIM NIKEN (1.761)
Hãng sản xuất: KOREA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
BÌNH XỊT DÒ TÌM VẾT RÒ RỈ KHÍ GAS (1.500)
Hãng sản xuất: GERMANY
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
BĂNG KEO NHÔM BONDTAPE (1.501)
Hãng sản xuất: BONDTAPE
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÓC XÍCH NEO TÀU ANCHOR HOOK (1.168)
Hãng sản xuất: SOTRA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
ÊTÔ CHUYÊN DÙNG VICES MILLING (1.216)
Hãng sản xuất: KOREA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
VẢI LAU CÔNG NGHIỆP, GIẺ LAU CÔNG NGHIỆP (1.146)
Hãng sản xuất: VIETNAM
Giá:  8.500 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÓC CẨU GUNNEBO SAFETY HOOKS (1.428)
Hãng sản xuất: GUNNEBO
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
KHÓA NỐI XÍCH LOK-A-LOY (1.517)
Hãng sản xuất: GUNNEBO
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
Trang đầu 1 2 Sau »