XTN TECHNICAL & TRADING COMPANY
65 HOANG VAN THU STREET, WARD 7, VUNG TAU CITY
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 182
Khách viếng thăm 93.820
Ngày mở gian hàng 05/08/2010
Tên sản phẩm MỠ MOLYKOTE G-N PLUS PASTE
Hãng sản xuất MOLYKOTE DOW CORNING
Khách xem 1.759 lượt
Ngày cập nhật 16-08-2019
Giá cả 1.000 VNĐ
 Mỡ  MOLYKOTE G-N PLUS PASTE
Extreme-pressure lubricant for assembly, press fitting, threaded connections, running-in and maintenance.
 
Color Black
 
Density = 1.35 grams per cc
 
Load Carrying Capacity = 5300 4 ball weld, N
 
Service Temperature High = 450 Deg C
 
Service Temperature Low = -35 Deg C
 
Shelf Life = 1800 Days
 
Unworked Penetration 255 mm/10 to 275 mm


Best Regards
 

Mr. Thao  

 

TRAN VAN THAO

Deputy Director

****************

XTN TECHNICAL & TRADING COMPANY

65 Hoang Van Thu Street

Ward 7,  Vung Tau City

Sr Vietnam

Tel      : 0254 6258 111
Fax     : 0254 3811 779

Mobile : 0908 688 656 

E-mail : thaovtvn@gmail.com

Website: www.xtnmarinesupply.com

MỠ MOLYKOTE G-N PLUS PASTE