Quảng cáo sản phẩm
Dành cho quảng cáo Camera quan sát giá rẻ Đăng ký gian hàng
Đăng ký gian hàng Giới thiệu website Quy chế hoạt động Quảng cáo banner Liên hệ quản trị
Thiết bị bao bì - máy dệt may - dệt vải - dệt khăn Bàn bóng bàn song ngư Bàn bóng bàn Bình Minh
Lắp wifi tại nhà giá rẻ Sửa mạng wifi tại nhà Quảng bá sản phẩm
SEO tin rao vặt Mua bán trực tuyến
Giới thiệu
Quên mật khẩu
Quy chế hoạt động
Đăng ký hội viên vàng
Đăng ký gian hàng miễn phí
Đăng tin tại raovatdidong.vn
Đăng tin tại muabanraovat.com
Bán hàng quangbasanpham.vn
DỊCH VỤ TƯƠNG TRỢ DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC VÀ

Công ty TNHH kế toán và tham mưu thuế Vinasc

Địa chỉ: Lầu 2, Số 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028 3997 2118 – fax: 028 3997 2118

Email: vinasctax@gmail.com

Website: www.vinasctax.vn

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan

Dịch vụ tương trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan

我們在越南Vinasc 的大中華區及台灣業務服務團隊,係由中文流利的專業人士組成,在各個專業服務領域皆可在您的國家當地或是提供跨國境的服務。我們能夠協助以華語溝通的客戶與越南人士以及外國人士溝通,並且進一步協助與政府溝通。此外,我們也能夠以單一窗口的方式提供客戶審計、稅務、法律以及企管顧問諮詢的整體解決方案服務。
審計服務
我們提供創新、高品質及具成本效益之服務,包括財務報表審計、財務報表覆核、顧客商業程序評估
IFRS及會計諮詢服務、網路安全規劃、風險確信評估、資本市場服務
管理顧問諮詢服務

Công ty TNHH kế toán và tham mưu thuế Vinasc

Địa chỉ: Lầu 2, Số 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028 3997 2118 – fax: 028 3997 2118

Email: vinasctax@gmail.com

Website: www.vinasctax.vn


我們的管理顧問諮詢服務透過有效地改善各項企業之關鍵構面,以協助客戶增進其績效,包括策略構面、
成本&績效管理構面、風險治理構面、商務調查(內部控制、無弊等)、營運&供應鏈管理構面。
財務顧問服務
我們協助從規劃到執行全方位完整的財務顧問服務,順理完成各項的購併、處份及組織重組,我們將致力協助您順利完成各項交易及專案。
稅務服務
我們的稅務服務提供客戶可靠及實用的稅務諮詢,並考量越南現有法規及實務。我們也能夠保持我們的客戶了解最新的越南稅務法規發展並提出最有效建議協助客戶在越南業務發展。我們的稅務服務包括:
稅務諮詢服務、企業稅務健檢服務、全球移轉訂價服務、個人稅務管理/員工誇國調派之相關務服務、薪資外包服務、移民服務、海關服務。
法律服務
我們的越南和外國律師的專業知識提供客戶全面的法律服務。並與我們的稅務,審計和諮詢業務相互結合,提供多面相之建議以涵蓋所有業務相關之方案。

法律咨询详细信息服务业务请联系:

Công ty TNHH kế toán và tham mưu thuế Vinasc

Địa chỉ: Lầu 2, Số 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028 3997 2118 – fax: 028 3997 2118

Email: vinasctax@gmail.com

Website: www.vinasctax.vnDỊCH VỤ TƯƠNG TRỢ DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC VÀ
Hãng sản xuất VIỆT NAM
Bảo hành 12 tháng
Lượt xem 33 lượt
Cập nhật 26-07-2017
Giá sản phẩm 1.000 VNĐ -> 900 VNĐ
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Tham gia ngày 25-07-2017
Địa chỉ Phước Long B, Quận 9, Tp.hcm
Điện thoại 0918 122 766
Cập nhật lần cuối 03-08-2017
Người liên hệ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Hội viên
Lắp wifi tại nhà giá rẻ Bàn bóng bàn Bình Minh Bàn bóng bàn double fish
Google+ Author
Follow us