THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 185
Khách viếng thăm 227.857
Ngày mở gian hàng 14/06/2009
  THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG
PHUN THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, NHỆN (22.532)
Hãng sản xuất: 0917.11.44.19
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
AQUA RESIGEN 10.4 EW - DIỆT MUỖI CHẾT NHƯ RẠ (22.061)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
PERMETHRIN 50EC- DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, (22.150)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
AQUA RESIGEN 10.4 EW- DIỆT MUỖI CHẾT NHƯ RẠ (28.740)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  6.000 VNĐ
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
GIẢI PHÁP DIỆT GIÒI CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI (21.731)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG PERMECIDE 50EC (21.957)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
CUNG ỨNG THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG (21.575)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
ALÉ 10SC- THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, BỌ (21.970)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
ICON 2, 5CS- THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, BỌ (23.764)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
AGITA - CHẾ PHẨM DIỆT RUỒI SỐ 1 - NOVARTIS (22.118)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
QUICKBAYT - LÀ BẢ DIỆT RUỒI DẠNG HẠT (21.958)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  15.000 VNĐ
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
MỒI NHỬ GIÁN"DOE", KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT ĐỂ PHUN (22.239)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÁN ĐỨC CHUYÊN DỤNG CLEANBAIT POWER (20.041)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
ACTELLIC -SẢN PHẨM DIỆT MỌT, SÂU BỆNH NÔNG SẢN (22.319)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
FENDONA 10SC- HOÁ CHẤT DIỆT MUỖI, RUỒI, GIÁN (22.273)
Hãng sản xuất: BASF - CHLB ĐỨC
Giá:  12.000 VNĐ
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
CRACKDOWN 10 SC-THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG BAY (21.756)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2022 - [Toàn quốc]
Trang đầu 1 2