CTY TỔNG HỢP TRƯỜNG AN (TRỪ MỐI, DIỆT MỐI TẬN GỐC)
694/10 NGUYỄN KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN (QUA NGÃ 3 HỒ VĂN HUÊ- NGUYỄN KỆM)
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 134
Khách viếng thăm 213.105
Ngày mở gian hàng 29/04/2009
  THUỐC DIỆT RUỒI,MUỖI,GIÁN
PHUN THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, ... (22.553)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN,ĐT(08) 5408.2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
CUNG ỨNG THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG (22.567)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
PERMETHRIN 50EC- DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, (22.703)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÒI CHUYÊN DỤNG-NEPOREX 50SP THỤY SỸ (22.572)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
QUICKBAYT LÀ BẢ DIỆT RUỒI DẠNG HẠT (22.577)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÁN ĐỨC - CLEANBAIT POWER ( HÀN QUỐC) (18.479)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG CRACKDOWN 10 SC-BAYER (23.011)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
ALÉ 10SC (THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, NHỆ (24.379)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
AQUA RESIGEN 10.4 EW - DIỆT MUỖI CHẾT NHƯ RẠ (22.868)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
PESGUARD ALPHA 5FL - HOÁ CHẤT DIỆT GIÁN JAPAN (22.570)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  90.000 VNĐ
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
PHẤN DIỆT KIẾN LAN TRUYỀN, DIỆT CẢ TỔ (24.278)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  6.000 VNĐ
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG ICON 2, 5CS (22.672)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
PERMECIDE 50EC-DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, BỌ, . (23.094)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]
AGITA-CHẾ PHẨM DIỆT RUỒI SỐ 1-NOVATIS THỤY SỸ (22.637)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 09-07-2020 - [Toàn quốc]