CTY TỔNG HỢP TRƯỜNG AN (TRỪ MỐI, DIỆT MỐI TẬN GỐC)
694/10 NGUYỄN KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN (QUA NGÃ 3 HỒ VĂN HUÊ- NGUYỄN KỆM)
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 185
Khách viếng thăm 221.732
Ngày mở gian hàng 29/04/2009
  THUỐC DIỆT RUỒI,MUỖI,GIÁN
PHUN THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, ... (24.199)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN,ĐT(08) 5408.2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
CUNG ỨNG THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG (24.203)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
PERMETHRIN 50EC- DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, (24.335)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÒI CHUYÊN DỤNG-NEPOREX 50SP THỤY SỸ (24.213)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
QUICKBAYT LÀ BẢ DIỆT RUỒI DẠNG HẠT (24.204)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÁN ĐỨC - CLEANBAIT POWER ( HÀN QUỐC) (20.124)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG CRACKDOWN 10 SC-BAYER (24.641)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
ALÉ 10SC (THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, NHỆ (26.039)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
AQUA RESIGEN 10.4 EW - DIỆT MUỖI CHẾT NHƯ RẠ (24.477)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
PESGUARD ALPHA 5FL - HOÁ CHẤT DIỆT GIÁN JAPAN (24.167)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  90.000 VNĐ
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
PHẤN DIỆT KIẾN LAN TRUYỀN, DIỆT CẢ TỔ (25.885)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  6.000 VNĐ
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG ICON 2, 5CS (24.292)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
PERMECIDE 50EC-DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, BỌ, . (24.694)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]
AGITA-CHẾ PHẨM DIỆT RUỒI SỐ 1-NOVATIS THỤY SỸ (24.233)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-04-2021 - [Toàn quốc]