CTY TỔNG HỢP TRƯỜNG AN (TRỪ MỐI, DIỆT MỐI TẬN GỐC)
694/10 NGUYỄN KIỆM, P4, PHÚ NHUẬN (QUA NGÃ 3 HỒ VĂN HUÊ- NGUYỄN KỆM)
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 154
Khách viếng thăm 216.616
Ngày mở gian hàng 29/04/2009
  THUỐC TRỪ MỐI, MỌT
PMS 100 -THUỐC PHÒNG TRỪ MỐI DẠNG BỘT (23.875)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
BÁN THUỐC TRỪ MỐI CHUYÊN DỤNG, CTY TRƯỜNG AN (202.018)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN,ĐT(08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
BÁN HÓA CHẤT DIỆT MỐI, MỌT, CÔN TRÙNG, CHUỘT (23.360)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
CUNG ỨNG THUỐC TRỪ MỐI - CTY TRƯỜNG AN (23.244)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN(08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ MỐI DẠNG BỘT PMC90-DIỆT MỐI TẬN GỐC (24.377)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
CTY TRƯỜNG AN CUNG ỨNG THUỐC DIỆT TRỪ MỐI, MỌT (23.065)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ MỐI TERMIDOR 25 EC, CUNG ỨNG SỈ, LẺ (23.527)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN,ĐT(08) 5408.2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
CUNG ỨNG SỈ, LẺ THUỐC TRỪ MỐI MAPSEDAN 48EC (22.900)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
CUNG ỨNG THUỐC CHỐNG MỐI, MỌT CISLIN 2.5 EC (23.029)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN-(08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
CUNG ỨNG THUỐC NGÂM TẨM CHỐNG MỐI, MỤC, MỌT (22.990)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ MỐI LENFOS 50E - CTY TRƯỜNG AN (23.239)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2020 - [Toàn quốc]