THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 193
Khách viếng thăm 238.798
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT CHUỘT
THUỐC DIỆT CHUỘT RACUMIN PASTE (9.666)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
DIỆT CHUỘT QUẬN TÂN PHÚ/ THUỐC DIỆT CHUỘT (9.304)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
THUOC TRỪ CHUỘT SINH HỌC BIORAT -KHÔNG ĐỘC (10.985)
Hãng sản xuất: CUBA - VIỆT NAM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
LÀM SAO ĐUỔI CHUỘT TRÊN TRẦN NHÀ ? (10.022)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT BÁN TẠI QUẬN GÒ VẤP (11.215)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ CHUỘT RACUMIN (10.750)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  30.000 VNĐ
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (10.895)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (11.027)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT TRỪ CHUỘT KLERAT (11.037)
Hãng sản xuất: SYNGENTA
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 24-02-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT STORM 1KG (3.623)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 028.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-02-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]