THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 118
Khách viếng thăm 213.682
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT CHUỘT
THUỐC DIỆT CHUỘT RACUMIN PASTE (5.702)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
DIỆT CHUỘT QUẬN TÂN PHÚ/ THUỐC DIỆT CHUỘT (5.314)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
THUOC TRỪ CHUỘT SINH HỌC BIORAT -KHÔNG ĐỘC (7.085)
Hãng sản xuất: CUBA - VIỆT NAM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
LÀM SAO ĐUỔI CHUỘT TRÊN TRẦN NHÀ ? (6.020)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT BÁN TẠI QUẬN GÒ VẤP (7.349)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ CHUỘT RACUMIN (6.895)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  30.000 VNĐ
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (6.999)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (7.177)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT TRỪ CHUỘT KLERAT (7.127)
Hãng sản xuất: SYNGENTA
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 23-03-2018 - [Toàn quốc]