THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 128
Khách viếng thăm 230.464
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT CHUỘT
THUỐC DIỆT CHUỘT RACUMIN PASTE (7.579)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
DIỆT CHUỘT QUẬN TÂN PHÚ/ THUỐC DIỆT CHUỘT (7.206)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
THUOC TRỪ CHUỘT SINH HỌC BIORAT -KHÔNG ĐỘC (9.029)
Hãng sản xuất: CUBA - VIỆT NAM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
LÀM SAO ĐUỔI CHUỘT TRÊN TRẦN NHÀ ? (7.915)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT BÁN TẠI QUẬN GÒ VẤP (9.275)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ CHUỘT RACUMIN (8.817)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  30.000 VNĐ
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (8.935)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (9.082)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT TRỪ CHUỘT KLERAT (9.095)
Hãng sản xuất: SYNGENTA
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 15-07-2019 - [Toàn quốc]