THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 114
Khách viếng thăm 188.423
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT CHUỘT
THUỐC DIỆT CHUỘT RACUMIN PASTE (3.838)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
DIỆT CHUỘT QUẬN TÂN PHÚ/ THUỐC DIỆT CHUỘT (3.402)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
THUOC TRỪ CHUỘT SINH HỌC BIORAT -KHÔNG ĐỘC (5.167)
Hãng sản xuất: CUBA - VIỆT NAM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
LÀM SAO ĐUỔI CHUỘT TRÊN TRẦN NHÀ ? (4.064)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT BÁN TẠI QUẬN GÒ VẤP (5.446)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ CHUỘT RACUMIN (4.989)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  30.000 VNĐ
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (5.054)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (5.221)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT TRỪ CHUỘT KLERAT (5.181)
Hãng sản xuất: SYNGENTA
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 27-04-2017 - [Toàn quốc]