THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 117
Khách viếng thăm 194.659
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT CHUỘT
THUỐC DIỆT CHUỘT RACUMIN PASTE (4.349)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
DIỆT CHUỘT QUẬN TÂN PHÚ/ THUỐC DIỆT CHUỘT (3.965)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
THUOC TRỪ CHUỘT SINH HỌC BIORAT -KHÔNG ĐỘC (5.710)
Hãng sản xuất: CUBA - VIỆT NAM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
LÀM SAO ĐUỔI CHUỘT TRÊN TRẦN NHÀ ? (4.623)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT BÁN TẠI QUẬN GÒ VẤP (5.976)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ CHUỘT RACUMIN (5.532)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  30.000 VNĐ
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (5.613)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (5.779)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT TRỪ CHUỘT KLERAT (5.746)
Hãng sản xuất: SYNGENTA
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 19-08-2017 - [Toàn quốc]