THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 201
Khách viếng thăm 240.367
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT CHUỘT
THUỐC DIỆT CHUỘT RACUMIN PASTE (10.067)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
DIỆT CHUỘT QUẬN TÂN PHÚ/ THUỐC DIỆT CHUỘT (9.703)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
THUOC TRỪ CHUỘT SINH HỌC BIORAT -KHÔNG ĐỘC (11.386)
Hãng sản xuất: CUBA - VIỆT NAM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
LÀM SAO ĐUỔI CHUỘT TRÊN TRẦN NHÀ ? (10.422)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT BÁN TẠI QUẬN GÒ VẤP (11.611)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ CHUỘT RACUMIN (11.146)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  30.000 VNĐ
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (11.291)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (11.425)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT TRỪ CHUỘT KLERAT (11.432)
Hãng sản xuất: SYNGENTA
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 08-04-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT STORM 1KG (6.371)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 028.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 08-04-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]