THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 114
Khách viếng thăm 191.534
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT CHUỘT
THUỐC DIỆT CHUỘT RACUMIN PASTE (4.013)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
DIỆT CHUỘT QUẬN TÂN PHÚ/ THUỐC DIỆT CHUỘT (3.596)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
THUOC TRỪ CHUỘT SINH HỌC BIORAT -KHÔNG ĐỘC (5.350)
Hãng sản xuất: CUBA - VIỆT NAM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
LÀM SAO ĐUỔI CHUỘT TRÊN TRẦN NHÀ ? (4.259)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT BÁN TẠI QUẬN GÒ VẤP (5.620)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC TRỪ CHUỘT RACUMIN (5.174)
Hãng sản xuất: BAYER
Giá:  30.000 VNĐ
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (5.243)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CHUỘT VI SINH BIORAT (5.411)
Hãng sản xuất: CUBA
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT TRỪ CHUỘT KLERAT (5.376)
Hãng sản xuất: SYNGENTA
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 24-06-2017 - [Toàn quốc]