THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 222
Khách viếng thăm 245.541
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GÁN
PERMECIDE 50EC- THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN (20.684)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
ALÉ 10SC-THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG (20.516)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
PALI 2EW -TRỪ MUỖI SỐT XUẤT HUYẾT & RUỒI (22.770)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÁN ĐỨC - CLEANBAIT POWER ( HÀN QUỐC) (20.483)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
FENDONA 10SC- HOÁ CHẤT DIỆT MUỖI, RUỒI, GIÁN (26.059)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
PERMETHRIN 50EC- DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, (23.735)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
ABATE 1SG DIỆT LOĂNG QUĂNG- SẢN PHẨM BASF AG (22.132)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN , ĐT(08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
CLEANBAIT - MỒI DIỆT GIÁN, KIẾN HÀN QUỐC (21.025)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
KEO DÍNH THẠCH SÙNG NHẠP KHẨU TỪ HÀN QUỐC (21.646)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  27.000 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CRACKDOWN 10 SC - BAYER (21.374)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]
GEL DIỆT GIÁN CHUYÊN DỤNG CLEANBAIT POWE (21.045)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  225.000 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2020 - [Toàn quốc]