THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 118
Khách viếng thăm 199.122
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GÁN
PERMECIDE 50EC- THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN (14.755)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
ALÉ 10SC-THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG (14.623)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
PALI 2EW -TRỪ MUỖI SỐT XUẤT HUYẾT & RUỒI (16.889)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÁN ĐỨC - CLEANBAIT POWER ( HÀN QUỐC) (14.583)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
FENDONA 10SC- HOÁ CHẤT DIỆT MUỖI, RUỒI, GIÁN (19.927)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
PERMETHRIN 50EC- DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, (17.692)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
ABATE 1SG DIỆT LOĂNG QUĂNG- SẢN PHẨM BASF AG (16.182)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN , ĐT(08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
CLEANBAIT - MỒI DIỆT GIÁN, KIẾN HÀN QUỐC (15.079)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
KEO DÍNH THẠCH SÙNG NHẠP KHẨU TỪ HÀN QUỐC (15.536)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  27.000 VNĐ
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CRACKDOWN 10 SC - BAYER (15.404)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]
GEL DIỆT GIÁN CHUYÊN DỤNG CLEANBAIT POWE (15.080)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  225.000 VNĐ
Cập nhật: 19-10-2017 - [Toàn quốc]