THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 253
Khách viếng thăm 258.463
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GÁN
PERMECIDE 50EC- THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN (23.118)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
ALÉ 10SC-THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG (22.957)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
PALI 2EW -TRỪ MUỖI SỐT XUẤT HUYẾT & RUỒI (24.883)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÁN ĐỨC - CLEANBAIT POWER ( HÀN QUỐC) (22.925)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
FENDONA 10SC- HOÁ CHẤT DIỆT MUỖI, RUỒI, GIÁN (28.363)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
PERMETHRIN 50EC- DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, (26.183)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
ABATE 1SG DIỆT LOĂNG QUĂNG- SẢN PHẨM BASF AG (24.579)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN , ĐT(08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
CLEANBAIT - MỒI DIỆT GIÁN, KIẾN HÀN QUỐC (23.455)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
KEO DÍNH THẠCH SÙNG NHẠP KHẨU TỪ HÀN QUỐC (24.094)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  27.000 VNĐ
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CRACKDOWN 10 SC - BAYER (23.802)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]
GEL DIỆT GIÁN CHUYÊN DỤNG CLEANBAIT POWE (23.547)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  225.000 VNĐ
Cập nhật: 24-10-2021 - [Toàn quốc]