THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 173
Khách viếng thăm 235.357
Ngày mở gian hàng 08/10/2009
  THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GÁN
PERMECIDE 50EC- THUỐC DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN (18.642)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
ALÉ 10SC-THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHUYÊN DỤNG (18.472)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
PALI 2EW -TRỪ MUỖI SỐT XUẤT HUYẾT & RUỒI (20.724)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
DIỆT GIÁN ĐỨC - CLEANBAIT POWER ( HÀN QUỐC) (18.437)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
FENDONA 10SC- HOÁ CHẤT DIỆT MUỖI, RUỒI, GIÁN (23.978)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
PERMETHRIN 50EC- DIỆT RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN, (21.679)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
ABATE 1SG DIỆT LOĂNG QUĂNG- SẢN PHẨM BASF AG (20.079)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN , ĐT(08) 5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
CLEANBAIT - MỒI DIỆT GIÁN, KIẾN HÀN QUỐC (18.967)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08)5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
KEO DÍNH THẠCH SÙNG NHẠP KHẨU TỪ HÀN QUỐC (19.559)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN (08) 5408 2773
Giá:  27.000 VNĐ
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CRACKDOWN 10 SC - BAYER (19.304)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]
GEL DIỆT GIÁN CHUYÊN DỤNG CLEANBAIT POWE (18.983)
Hãng sản xuất: CTY TRƯỜNG AN 08.5408 2773
Giá:  225.000 VNĐ
Cập nhật: 14-11-2019 - [Toàn quốc]